Komplexní terapie50“ ……………………………………… 950 Kč
celkový čas terapie do 50ti min., může zahrnovat veškeré terapeutické metody dle rehabilitačního plánu (aquaterapie, suché manuální techniky, aktivní pohybová terapie, suchý chodicí pás, atd.)
+ ošetření laserem ………… 200 Kč

Zvýhodněné permanentky – Komplexní terapie do 50ti min.
permanentky jsou nepřenosné

Permanentka 5 terapií …………………….. 4600 Kč (1 terapie 920 Kč)
platnost 2 měsíce od data zakoupení
+ ošetření laserem ………… 200 Kč

Permanentka 10 terapií …………………… 8900 Kč (1 terapie 890 Kč)
platnost 3 měsíce od data zakoupení
+ ošetření laserem ………… 200 Kč


Komplexní terapie80“ ……………………………………… 1400 Kč
celkový čas terapie do 80ti min., může zahrnovat veškeré terapeutické metody dle rehabilitačního plánu (aquaterapie, suché manuální techniky, aktivní pohybová terapie, suchý chodicí pás, atd.)
+ ošetření laserem ………… 200 Kč

Zvýhodněné permanentky – Komplexní terapie do 80ti min.
permanentky jsou nepřenosné

Permanentka 5 terapií …………………….. 6800 Kč (1 terapie 1360 Kč)
platnost 2 měsíce od data zakoupení
+ ošetření laserem ………… 200 Kč

Permanentka 10 terapií …………………… 13100 Kč (1 terapie 1310Kč)
platnost 3 měsíce od data zakoupení
+ ošetření laserem ………… 200 Kč


Aquaterapie……………………….………….. 750 Kč

Celkový čas jedné terapie 20-40 min. Celkový čas zahrnuje – napouštění vany, samotná terapie (10-30 min. dle zdravotního stavu psa nebo dané fáze vývoje terapie), vypouštění vany, sušení/fénování pejska.


Mytí psů ………………..… 800 – 1000 Kč
* finální cena je závislá na velikosti psa, typu a délce srsti, typu znečištění a časové délce mytí (nutno předem tel. domluvit)


Ošetření vysokovýkonným laserem dle času a velikosti ošetřované oblasti.
L1/do 10ti min. ………… 250 Kč     Permanentka 10 ošetření……………2000 Kč
L2/do 25ti min. ………… 400 Kč     Permanentka 10 ošetření……………3500 Kč     
L3/do 40ti min. ………… 600 Kč     Permanentka 10 ošetření……………5500 Kč


Zapůjčení magnetoterapie ………………..… 100 Kč / 1 den


Termíny terapií a dalších služeb jsou závazné.
Podmínky pro zrušení/omluvu z terapie, při nedodržení účtujeme STORNO poplatek:

Prosíme, pokud se z jakéhokoli důvodu nemůžete dostavit na domluvenou terapii, informujte nás o tom nejpozději do 12.00 h. (poledne) předchozího dne. Při nedodržení těchto podmínek účtujeme storno poplatek ve výši 100 % ceny terapie.

Storno poplatek můžete zaplatit na náš účet 1316135002/5500 (do poznámky uveďte jméno a STORNO), proškrtnutím návštěvy na permanentce, nebo hotově a to nejpozději při Vaší další návštěvě. U nových pacientů, požadujeme zaplacení storno poplatku, před další domluvenou terapií, jinak bude další terapie zrušena. V případě nezaplacení storno poplatku, nebude další terapie umožněna a všechny další domluvené termíny budou nabídnuty dalším zájemcům.

Rehabilitace většinou není jednorázová záležitost. Vzpomeňte si, kolik rehabilitačních návštěv u fyzioterapeuta Vám doporučil Váš obvodní lékař či ortoped, když jste si zablokovali záda, zlomili nohu, či jste byli po operaci z důvodu výměny endoprotézy. V průměru doporučujeme rehabilitaci cca 1-2 x do týdne v sérii 10 návštěv. Vše ale záleží na diagnóze, problému a celkovém stavu pejska. Fyzioterapeutka Vám vše vysvětlí.

Na první terapii s sebou doneste lékařskou zprávu, veterinární lékař by měl s fyzioterapii souhlasit a doporučit ji.

Na první návštěvě fyzioterapeutka vyhodnotí celkový stav pacienta a vybere nejvhodnější techniky terapie. Ty se mohou v průběhu jednotlivých návštěv měnit dle potřeby.

Pokud to bude nutné, doporučí Vám další doplňující vyšetření u odborného veterinárního lékaře.

Důležitá je Vaše spolupráce. Při terapiích jste po celou dobu přítomni a podporujete Vašeho psího kamaráda. Ten je pak daleko klidnější a uvolněnější, což je pro správnou rehabilitaci velmi důležité. Fyzioterapeutka Vám také vysvětlí a ukáže, jak cvičit s pejskem doma a podpořit tím tak lepší výsledky léčby.

Na jednotlivé lekce rehabilitace prosím vezměte pro svého pejska dostatek pamlsků nebo hračku, která ho bude motivovat. Každý pejsek upřednostňuje něco jiného.

Před aquaterapií  pejska prosím vyčešte a vykoupejte, pokud je to potřeba. Před terapii musí být pes dostatečně vyvenčený. Cca 3 hodiny před terapií psa nekrmte.

1 den před a 1 den po rehabilitaci by měl pes dodržovat spíše klidový režim.

Na rehabilitaci nesmějí docházet háravé feny.

Prosíme, zvažte návštěvu rehabilitace se svými malými dětmi, Vaše zvířata pak bývají často při terapii neklidná, což není přínosné.

Prostory centra jsou monitorovány bezpečnostními kamerami s nepřetržitým záznamem. Záznam je uchováván pro potřebu případného zpětného vyhodnocení průběhu terapie, a to po dobu 2 měsíců. Údaje nebudou poskytnuty 3. osobě.

Centrum AQUA DOG, s.r.o. si vyhrazuje právo využívat pořízené záznamy pro potřebu propagace centra.