FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT

Fyzioterapie zvířat se stejně jako u lidí zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí funkčních poruch pohybového aparátu. Fyzioterapie prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů ovlivňuje, vyvíjí, udržuje nebo obnovuje maximální pohyblivost a funkční schopnosti zvířete v případě, že tyto funkce jsou ohroženy nevhodným zatěžováním, stárnutím, úrazem atd.

Je vhodná u stavů, které omezují pohyblivost pacienta, významně ovlivňuje a urychluje rekonvalescenci u poúrazových a pooperačních stavů, snižuje bolestivost pohybového aparátu, snižuje množství podávaných analgetik, a tím šetří trávicí systém. Zkvalitňuje pohybové schopnosti psího pacienta i jeho celkový fyzický stav.

Fyzioterapií řešíme problémy u těchto stavů:

Neurologie: zabýváme se fyzioterapií u širokého spektra neurologických onemocnění – stavy po výhřezech meziobratlových plotének, infarktu míchy, centrální mozkové příhodě, periferní polyneuropatie, syndrom caudy equiny, degenerativní myelopatie aj.

Ortopedie: ulevujeme pacientům s degenerativní artrózou, spondylózou, dysplazií kyčelních či loketních kloubů, rehabilitujeme po operacích kloubů, vazů, komplikovaných zlomenin, po resekcích kyčelních kloubů, po implantaci endoprotézy kyčelního kloubu, aj.

Fyzioterapie spolu s úpravou stravy a denního režimu výrazně pomáhá pacientům s obezitou.

Početnou skupinu tvoří geriatričtí pacienti, správná péče o pohybový aparát vždy prodlouží aktivní život zvířete.

Samostatnou kapitolu tvoří rehabilitační péče o sportovní a výstavní psy.

Veterinární fyzioterapie využívá znalosti a dovednosti z mnoha oborů (anatomie, fyziologie, fyziologie zátěže, kineziologie, mechaniky, neurologie, ortopedie, vnitřního lékařství, psychologie, atd.).

Fyzioterapie by měla být komplexní záležitostí, opírá se o množství terapeutických technik a metod, které fyzioterapeut umí v rámci individuálního přístupu ke klientovi vhodně zkombinovat a dosáhnout tak výborných výsledků.

Fyzioterapie využívá metod jako jsou aquaterapie, manuální techniky (masáže, měkké a myofasciální techniky, strečink, specifické i nespecifické mobilizace kloubů, Dornova metoda, chiropraxe, pasivní cvičení), fyzikální terapii (laserová, ultrazvuková terapie, magnetoterapie, elektroterapie), aktivní cvičení s pomůckami i bez (suchý běžecký pás, koordinační cvičení na kavaletách, s kužely, na balančních podložkách), aj.