Komplexní centrum rehabilitace zvířat AQUA-DOG pořádá odborné kurzy a semináře pro širokou veřejnost, majitele a chovatele psů, odbornou veřejnost a zájemce o rehabilitaci zvířat.


  • Naším cílem je soustředit se hlavně na témata a kurzy z oboru rehabilitace a fyzioterapie zvířat, které v ČR nejsou běžné či úplně chybí.
  • Nenabízíme kvantitu, ale kvalitu! Počet míst na seminářích je omezen na 6–7 lidí. Proč? Protože pouze v malém počtu zájemců se Vám můžeme opravdu intenzivně věnovat, a to je našim hlavním cílem.
  • Lektory jsou odborníci z oboru fyzioterapie s dlouholetou praxí, a veterinární lékaři, specialisté v oborech ortopedie, neurologie, chirurgie, aj.

Nabízené kurzy:
Kurz Kavalety I
https://www.aqua-dog.cz/index.php/kavalety/

Kurz Kavalety II
https://www.aqua-dog.cz/index.php/kavalety-ii/

Kurz masáž a pasivní strečink psů
https://www.aqua-dog.cz/index.php/kurz-masaz-a-pasivni-strecink-psu/

Opakování – kurz masáž a pasivní strečink psů
https://www.aqua-dog.cz/index.php/opakovani-kurz-masaz-a-pasivni-srecink-psu/

Freework a ošetření fascií
https://www.aqua-dog.cz/index.php/freework-a-osetreni-fascii/

Dogfitness a aktivní strečink
https://www.aqua-dog.cz/index.php/dogfitness-i-aktivni-strecink/

Dogfitness pro seniory
https://www.aqua-dog.cz/index.php/dogfitness-pro-seniory/

Dogfitness pro štěňata
https://www.aqua-dog.cz/index.php/dogfitnes-pro-stenata/

Seminář Hersenwerk & Klidový režim
https://www.aqua-dog.cz/index.php/hersenwerk-klidovy-rezim/

Kurz senzomotorická stimulace a aktivní strečink