Základním principem Dornovy metody (DM) je navrácení kloubů a obratlů do fyziologické, správné polohy. Při této metodě pracuje terapeut pouze dotykem rukou, kterými se vyvíjí tlak na napravovanou kost nebo kloub za současného aktivního pohybu svalů pacienta.

Dornova metoda je bezpečná, jednoduchá a efektivní metoda, napomáhající přirozeným způsobem nastolit rovnováhu v organismu. Při ošetření DM dochází k uvolnění bloků v pohybovém aparátu, vyrovnává se celková statika organismu.

DM, stejně jako všechny techniky „mobilizací“ má přesné indikace, ale i kontraindikace, kdy použita být nesmí.