Pomáháme ke zdravému pohybu

Proč ?

Ve fyzioterapeutickém, pejskařském a chovatelském prostředí se pohybujeme již mnoho let. A situace, která je kolem opuštěných, týraných a znevýhodněných zvířat, nás rozhodně nenechává klidnou. Naopak. Díky své práci se velmi často dostáváme k těm nejsmutnějším příběhům lidské krutosti či lhostejnosti. Traumata páteře, ochrnutí, složité fraktury, růstové deformity jako následky týrání v množírnách, s tím spojené neurologické a ortopedické potíže, ….i s takovými problémy se potýkají psi a kočky v útulcích, depozitech a dočasných péčích.

Díky takovým problémům potřebují neodkladnou pomoc rehabilitace a fyzioterapie. Spolky a organizace, které se o tyto zvířata starají, mají plné ruce práce se zajištěním financí na základní péči – chirurgické zákroky a spoustu času také zabere hledání nových majitelů. Na rehabilitační pomoc již často finance nestačí, a bohužel se tak nedostane ke každému potřebnému. 

  • Každý pes v útulku či v dočasné péči si zaslouží pomoc fyzioterapie, pokud ji potřebuje, stejně jako ti šťastnější, co Vám doma usínají v pelíšku…..
  • Pokud vyřešíme problém s pohybem, výrazně tím zvýšíme šanci na umístění pejska do nového domova!

Informace pro útulky, spolky, organizace, dočasky:

Pokud máte v útulku, depozitu, dočasné péči psa (kočku), se zdravotním problémem indikovaným k fyzioterapii, kontaktujte nás telefonicky či e-mailem.

Nyní spolupracujeme s organizacemi: 

Dočasky De De, z.s. – Spolek na pomoc opuštěným a týraným psům – www.docaskydede.cz

Anidef, z.s. – Útulek pro opuštěná a týraná zvířata v Žimu – www.anidef.cz

Pes nejvěrnější přítelwww.pesnejvernejsipritel.cz

Záchranné depozitum Beruška – www.depozitumberuska.cz


A komu jsme už pomohli 😊 ?

Lenička 
fyzioterapie stavu po starším traumatu páteře, spondyloza, monoparéza zadní končetiny

Organizace: Dočasky De De


Bublina
fyzioterapie stavu po starší nitrokloubní fraktuře v loketním kloubu

Organizace: Dočasky De De


Darinka
fyzioterapie stavu mnohočetné spondylozy páteře, těžká artróza kyčelních kloubů

Organizace: Anidef


Malvina
fyzioterapie traumatického stavu parézy plexu brachialis po autonehodě

Organizace: Anidef


Ina
fyzioterapie po chirurgii luxace patel 4.stupně oboustranně

Organizace: Záchranné depozitum Beruška
Zatím uhrazeno: 14 terapií (září – prosinec 2020)


Čita
fyzioterapie po chirurgii mnohočetného traumatu pánve, stav po křížokyčelní luxaci vpravo, mnohočetná fraktura pánve, resekce kyčelního kloubu levé pánevní končetiny

Organizace: Anidef
Zatím uhrazeno: 4 terapie (říjen – prosinec 2020)


Fanny 
fyzioterapie po resekci kyčelního kloubu (traumatická amputace hlavice kyčelního kloubu)

Organizace: Dočasky De De
Zatím uhrazeno: 12 terapií (červen – říjen 2020)

Více se dozvíte na videu zde: https://fb.watch/1s-GZ47vEb/