AQUA – DOG HELP

Pomáháme ke zdravému pohybu, a jen díky Vám můžeme pomáhat ještě více. AQUA – DOG HELP

Proč jsme se do toho pustily?

Ve veterinárním, pejskařském a chovatelském prostředí se pohybujeme již mnoho let. Rozhodně nás situace, která je kolem opuštěných, týraných a znevýhodněných zvířat, nenechává klidnou. Naopak. Díky své práci se velmi často dostáváme k těm nejsmutnějším příběhům lidské krutosti či lhostejnosti. Traumata páteře, ochrnutí, složité fraktury, růstové deformity jako následky týrání v množírnách, s tím spojené neurologické potíže, ….i s takovými problémy se potýkají psi a kočky v útulcích, depozitech a dočasných péčích.
Díky takovým problémům potřebují neodkladnou pomoc rehabilitace a fyzioterapie. Spolky a organizace, které se o tyto zvířata starají, mají plné ruce práce se zajištěním financí na základní péči – potřeby, veterinární ošetření, chirurgické zákroky. Vyhledávají nové vhodné majitele, je toho opravdu hodně. Na rehabilitační pomoc již často finance nestačí, a bohužel se tak nedostane ke každému potřebnému. 

  • Každý pes v útulku či v dočasné péči si zaslouží pomoc fyzioterapie, pokud ji potřebuje, stejně jako ti šťastnější, co Vám doma usínají v pelíšku…..
  • Díky Vám můžeme odborně pomoci většímu počtu pejsků….
  • Pokud vyřešíme problém s pohybem, výrazně tím zvýšíme šanci na umístění pejska do nového domova!

Jak to funguje?

Informace pro dárce: 

Podpořit nás můžete finančně zasláním příspěvku na transparentní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. č.: 1316135010/5500, který je Vám k dispozici k nahlédnutí ZDE

Příběhy konkrétních pejsků, jejich probíhající fyzioterapie, rehabilitační pomoc i měsíční reporty pravidelně zveřejňujeme na našem FB i webových stránkách.

Informace pro útulky, spolky, organizace, dočasky:

Pokud máte v útulku, depozitu, dočasné péči psa (kočku), se zdravotním problémem indikovaným k fyzioterapii, kontaktujte nás telefonicky či e-mailem. Po domluvě a při dostatečné výši financí na našem transparentním účtu Vás zařadíme do našeho projektu AQUA-DOG HELP. Služby rehabilitace a fyzioterapie jsou pro Vás zdarma. Pejska i Vaši organizaci budeme dále prezentovat na našich FB stránkách jako pomoc při hledání nového majitele.

Každý měsíc vylosujeme jednoho z dárců, který poslal finanční příspěvek na náš transparentní účet. Výherce/dárce u nás získá jednu fyzioterapii zdarma, kterou může využít pro sebe nebo ji může věnovat některému pejskovi z útulků, který u nás právě rehabilituje.

Nyní spolupracujeme s organizacemi: 

Dočasky De De, z.s. – Spolek na pomoc opuštěným a týraným psům – www.docaskydede.cz

Anidef, z.s. – Útulek pro opuštěná a týraná zvířata v Žimu – www.anidef.cz

Pes nejvěrnější přítelwww.pesnejvernejsipritel.cz

Jen díky Vám můžeme pomoci dalším handicapovaným bezprizorním pejskům se zase postavit na vlastní nohy. Vyřešit jejich potíže s pohybem, a výrazně tak zvýšit šanci na úspěšné umístění do nové rodiny a umožnit jim nový start do lepšího života 😊!

Děkujeme, že nám v našem snažení pomáháte, bez Vás by to nešlo!