Přijďte se  k nám naučit jednu z nejdůležitějších komplexních měkko-manuálních technik ve světě humánní fyzioterapie :-)!  Fyzioterapeutka a lektorka Mgr. Veronika Herzogová tuto techniku během své 17ti-leté praxe s úspěchem modifikovala pro celotělovou terapii zvířat :-). Ve své veterinární fyzioterapeutické praxi je to pro ní technika číslo jedna, bez které by se neobešlo žádné terapeutické ošetření.

Kurz velmi kladně ocení jak odborná, tak i pejskařská veřejnost. 

Po absolvování je možnost si své vědomosti podstatně rozšířit na plánovaném kurzu – Měkké techniky v rehabilitaci zvířat – Level 2.

A co tedy jsou „měkké techniky“??

Měkké tkáně (kůže, fascie, svaly) jsou úzce spojeny s pohybovou soustavou a pro svou správnou funkci, musí být pohyblivé a uvolněné. Vlivem nadměrného nebo jednostranného přetížení, úrazů, nemocí nebo nedostatku pohybu dochází v měkkých tkáních k zatuhnutí a „přilepení“ tkání k sobě, čímž vznikají lokální zatvrdliny (myogelózy), stresové i spoušťové body, které vyvolávají v těle bolest a napětí. Funkční porucha měkkých tkání často vede k zacyklovanému kruhu – „bolest – porucha pohybu“.

Měkké techniky se cíleně zaměřují právě na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. Slouží také jak k uvolnění svalových spasmů a k odstranění tzv. reflexních, obvykle bolestivých změn ve svalech a okolních strukturách, tak i k celkovému uvolnění. Nelze je zaměňovat s masážními technikami. Měkké techniky ovlivňují struktury hlazením, protažením, řasením nebo tlakem. 

Termín konání:
Pá 15. 1. 2021 „intenzivka“– ZRUŠENO
Pá 21. 5. 2021 „intenzivka“ – proběhlo
Pá 4. 6. 2021 „intenzivka“ – proběhlo
Pá 18. 6. 2021 „intenzivka“ – proběhlo
Pá 2. 7. 2021 „intenzivka“ – proběhlo
Pá 20. 8. 2021 „intenzivka“
Pá 10. 9. 2021 „intenzivka“
Pá 8. 10. 2021 „intenzivka“

Čas: 
I. varianta celodenní kurz 9–17h  pro 6–7 účastníků
Kurz je jednodenní. Během dne jedna hodinová hlavní pauza na oběd (který není zahrnut v ceně kurzu, hradí si každý z účastníků sám), plus menší pauzy na osvěžení a vyvenčení psů dle potřeby.

II.varianta  „intenzivka“ 9.30–13.00 pro 3–4 účastníky
Kurz je pojat jako intenzivní tříhodinovka s nadstandartně individuálním přístupem. Skripta s podrobnou teorií i praktickým nástinem tématu zasíláme 14 dní dopředu poštou k prostudování. Kurz samotný je pak zaměřen čistě na praktický nácvik dané techniky. Díky malému počtu účastníků je i dostatečný čas na vysvětlení případných nejasností v teorii. Během kurzu menší pauza na osvěžení a vyvenčení psů dle potřeby. U varianty č. II je nutné zaplatit předem celou částku kurzovného. Cena kurzu je stejná v obou variantách. V obou případech obdrží účastník certifikát o absolvování kurzu.

Kde: Komplexní centrum rehabilitace zvířat AQUA-DOG, Praha 4, Machuldova 596/10 (vchod z ulice Pavlíkova)

Lektor: Mgr. Veronika Herzogová, DiS.

Pro koho je kurz určen

–     Pro širokou veřejnost, majitele a chovatele psů

–     Pro veterinární fyzioterapeuty a zájemce o fyzioterapii zvířat

Co se na kurzu dozvíte a naučíte

–     Základní anatomii, která se vztahuje k soustavě „měkkých tkání“ psa

–     Využití techniky – kdy, proč, jak, indikace, kontraindikace

–     Naučíte se vnímat změny ve svalech a okolních tkání

–     Naučíte se základní vyšetření měkkých tkání

–     Osvojíte si sestavu základních hmatů měkkých technik, díky které dokážete účinně ošetřit celé tělo psa

S sebou: vezměte očkovací průkaz psa, deku nebo podložku pod psa, pamlsky, pohodlné oblečení, zápisník a psací potřeby


Kapacita: maximálně 6–7 účastníků. Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, pokud nebude naplněna kapacita 6 účastníků.

Cena: (3 198,- Kč bez DPH) 3 870,- s DPH

Ůčastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Přihlášení: v.herzogova@seznam.cz

Do příhlášky prosím uveďte:

Jméno, telefon, e-mail, datum narození, případné tituly před a za jménem, název a datum kurzu.

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Před odesláním přihlášky se prosím seznamte s informacemi o zpracovávání vašich osobních údajů ZDE.

Účastník se psem se účastní akce na vlastní nebezpečí a zodpovídá za případné škody na majetku a újmy na zdraví jiných lidí či psů způsobené jeho psem nebo jím samým. Volné pobíhání psů během akce nebude povoleno. Majitel je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v okolí i v přilehlých oblastech centra.

Platební podmínky:

Zálohu 2.870,- Kč pro závaznou rezervaci místa na kurzu je potřeba uhradit předem na níže uvedený bankovní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. č.: 1316135002/5500, a to sice nejpozději 14 dnů od odeslání přihlášky na e-mailovou adresu a nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. U varianty č. II („intenzivka“) je nutné zaplatit předem celou částku kurzovného. Jako variabilní symbol pro kurz prosím uveďte datum konání kurzu ve formátu den, měsíc, rok (např.: 01022020) a do poznámky své jméno. Potvrzení o zaplacení zálohy prosím zašlete na e-mailovou adresu v.herzogova@seznam.cz. Zbývající doplatek pro celodenní kurz je možné uhradit v hotovosti na místě v den konání kurzu, nebo zaslat na stejný bankovní účet, a to sice nejpozději 7 dnů před konáním kurzu. Tato záloha/rezervační částka je nevratná, popřípadě je ale možné ji po domluvě přesunout na jiný termín, a to pouze jednou. Pokud zájemce o kurz nejpozději do 14ti dnů od odeslání přihlášky nezaplatí povinnou zálohu/rezervační poplatek, bude automaticky vyřazen ze seznamu účastníků a nahrazen dalším zájemcem v pořadí.

Obecné informace:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Vaše osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o poskytnutých službách) zpracováváme na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu či na základě plnění právní povinnosti.

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Máte právo podat proti jejich zpracování námitku v případech, zákonem předvídaných.

Podrobné informace o nakládání s vašimi osobními údaji naleznete na našich webových stránkách: http://www.aqua-dog.cz/index.php/prohlaseni-o-zasadach-ochrany-osobnich-udaju/