“Během let práce v rehabilitaci zvířat jsem vytvořila vlastní systém několikaúrovňového cvičení, které pracuje s posilováním hlubokého stabilizačního systému páteře a středu těla. Při cvičení a terapii využívám znalosti a modifikace z techniky senzomotorické stimulace. Obrovskou výhodou je, že princip tohoto cvičení lze aplikovat na všechny psy bez rozdílu, nejen na zdravé psy či psí sportovce, ale i na psy s pohybovými problémy.” fyzioterapeutka a lektorka Mgr. Veronika Herzogová, DiS.

Termín konání:
Pá 30. 7. 2021 – proběhlo
Pá 24. 9. 2021

Čas: 
Kurz 9.30 – 15.30 pro 5 účastníků
Kurz je jednodenní. Během dne jedna hodinová hlavní pauza na oběd (který není zahrnut v ceně kurzu, hradí si každý z účastníků sám), plus menší pauzy na osvěžení a vyvenčení psů dle potřeby.

Kde: Komplexní centrum rehabilitace zvířat AQUA-DOG, Praha 4, Machuldova 596/10 (vchod z ulice Pavlíkova)

Lektor: Mgr. Veronika Herzogová, DiS.

Pro koho je kurz určen

– Pro majitele zdravých psů, kteří se chtějí naučit zásady správného cvičení pro dlouhý a zdravý život svého parťáka

– Pro majitele psů, kteří mají, či v minulosti měly problémy s pohybovým aparátem – ortopedické, neurologické potíže, po operacích pohybového aparátu, pro majitelé starších psů, atd. Pozn. na seminář nelze vzít psa, který je v akutním stádiu onemocnění, či aktuálně po operaci, či neprošel diagnostikou od veterinárního lékaře, atd. Do poznámky přihlášky prosím detailně uveďte, o jaký pohybový problém se jedná

– Pro majitele sportovních psů, kteří chtějí se svými svěřenci pracovat v logické posloupnosti na vytvoření svalové rovnováhy psího těla

– Pro veterinární fyzioterapeuty a zájemce o fyzioterapii zvířat

Co se na kurzu dozvíte a naučíte

– Senzomotorika, polohocit, pohybocit, vnímání svého těla v prostoru, koordinace, rovnováha – to nejsou jen prázdná slova

– Bezpečné cvičení a posilování krok po kroku pro všechny kategorie psů, od zdravých po ty s handicapem

– Množství zajímavých cviků vhodných právě pro Vašeho psa

S sebou: vezměte očkovací průkaz psa, deku nebo podložku pod psa, pamlsky, pohodlné oblečení, zápisník a psací potřeby, pelech či „kenelku“ pro odpočinek psů

Kapacita: maximálně 5 účastníků. Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, pokud nebude naplněna kapacita 5 účastníků.

Cena: (3 198,- Kč bez DPH) 3 870,- s DPH

Ůčastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Přihlášení: v.herzogova@seznam.cz

Do příhlášky prosím uveďte:

Jméno, telefon, e-mail, datum narození, případné tituly před a za jménem, název a datum kurzu. Zdravotní stav psa – detailně popsat případné pohybové potíže.

Odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Před odesláním přihlášky se prosím seznamte s informacemi o zpracovávání vašich osobních údajů ZDE.

Účastník se psem se účastní akce na vlastní nebezpečí a zodpovídá za případné škody na majetku a újmy na zdraví jiných lidí či psů způsobené jeho psem nebo jím samým. Volné pobíhání psů během akce nebude povoleno. Majitel je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v okolí i v přilehlých oblastech centra.

Platební podmínky:

Zálohu 2.870,- Kč pro závaznou rezervaci místa na kurzu je potřeba uhradit předem na níže uvedený bankovní účet vedený u Raiffeisenbank a.s. č.: 1316135002/5500, a to sice nejpozději 14 dnů od odeslání přihlášky na e-mailovou adresu a nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. Jako variabilní symbol pro kurz prosím uveďte datum konání kurzu ve formátu den, měsíc, rok (např.: 01022020) a do poznámky své jméno. Potvrzení o zaplacení zálohy prosím zašlete na e-mailovou adresu v.herzogova@seznam.cz. Zbývající doplatek pro celodenní kurz je možné uhradit v hotovosti na místě v den konání kurzu, nebo zaslat na stejný bankovní účet, a to sice nejpozději 7 dnů před konáním kurzu. Tato záloha/rezervační částka je nevratná, popřípadě je ale možné ji po domluvě přesunout na jiný termín, a to pouze jednou. Pokud zájemce o kurz nejpozději do 14ti dnů od odeslání přihlášky nezaplatí povinnou zálohu/rezervační poplatek, bude automaticky vyřazen ze seznamu účastníků a nahrazen dalším zájemcem v pořadí.

Obecné informace:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Vaše osobní údaje (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o poskytnutých službách) zpracováváme na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu či na základě plnění právní povinnosti.

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Máte právo podat proti jejich zpracování námitku v případech, zákonem předvídaných.

Podrobné informace o nakládání s vašimi osobními údaji naleznete na našich webových stránkách: http://www.aqua-dog.cz/index.php/prohlaseni-o-zasadach-ochrany-osobnich-udaju/