Otevření a aktuální provoz našeho centra od května 2021 dle nařízení vlády (do odvolání), prosíme Vás o dodržování těchto pravidel a ochranných opatření společně s námi:

 • Terapie probíhají momentálně bez přítomnosti majitele, popřípadě v přítomnosti majitele, s podmínkou viz. níže nařízení vlády:
  Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno mimořádným opatřením
 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 • osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19
 • musí se jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19″
 • Dodržení odstupů minimálně 2 metry.
 • Na místě u vstupu je pro Vás k dispozici dostupná dezinfekce rukou.
  Prosím použijte ji.
 • Je povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník)
 • Rukavice k použití i pro klienty u vstupu s dezinfekcí.
 • Na terapii nepřijmeme žádného klienta s respiračním onemocněním (i s vizuálním náznakem) – horečka, kašel, rýma, gastro problémy, atd.
  Prosím toto opatření striktně dodržujte, raději ihned terapii odvolejte! Nabídneme Vám náhradní termín.
 • Pacienty budeme objednávat tak, aby se nepotkávali v čekárně centra.
  Prosím vyčkejte venku, sami Vás vyzveme.
 • Na terapii doražte sami, další lidský doprovod nechte doma.
 • Fyzioterapeut Vás během Vaší lekce bude informovat o dalších bezpečnostních opatřeních.
  Prosím respektujte ho.

Děkujeme za pochopení a moc se na Vás těšíme! 🙂